Medirob Tele

Medirob Tele Patient
Nätverk
Medirob Tele Expert

Överbryggar avstånd

Roboten håller transducern och roboten kan styras från var som helst. Det här ökar sonografens räckvidd från armlängds avstånd till så långt som internet kan nå. Medirob är utvecklad från början för att göra det möjligt med undersökningar på distans. Patienter långt från de stora sjukhusen kan få tillgång till avancerad vård utan att behöva resa långa sträckor.

För att genomföra undersökningar på distans erbjuder vi ett komplett system runt roboten för telemedicin.

Nya förutsättningar

Ekokardiografi är ett viktigt verktyg för diagnos, uppföljning eller uteslutande av många hjärtproblem. Det krävs särskild utbildning och lång erfarenhet för att bli duktig på att utföra dessa undersökningar. Sonografer och kardiologer finns vanligtvis endast på de stora regionala sjukhusen. Patienter måste normalt remitteras till eller till och med läggas in på avdelning på ett regionsjukhus för att bli undersökta.

Nu kan istället varje vårdenhet erbjuda sina patienter avancerat ultraljud genom undersökningar på distans. Det finna många situationer där telemedicin är ett bättre alternativ och ibland det enda alternativet. Genom att placera Medirob Tele på hälsocentraler eller akutmottagningar blir ultraljud för hjärta och kärl mera tillgängligt. Onödig och kostsam inläggning kan undvikas för akutpatienter med diffusa hjärtsymptom. Patienter med hjärtsvikt behöver inte resa lika långt och processtiden förkortas. Resurser används mer effektivt och sparar tid och kostnader i vården.


Patient
Snabbare diagnos och behandling.
Kortare resor.


Avdelning
Höjd kompetens.
Högre effektivitet.


Samhället
Lägre kostnader.
Jämlikhet i vården.

Publikationer

En studie som publicerats i JACC Cardiovascular Imaging, utvärderar distansundersökningar med Medirob Tele jämfört med den traditionella processen med remiss. Studien genomfördes av Prf. Kurt Boman och Mona Olofsson tillsammans med Peter Berggren (MD), Partho Sengupta (MD) and Jagat Narula (MD,PhD).

Robot-Assisted Remote Echocardiographic Examination and Teleconsultation
i JACC Cardiovascular Imaging, Volym 7, Utgåva 8, Augusti 2014.

Sjukstugan i Storuman i Lapplands inland utrustades med ett Medirob Tele system för ultraljud på distans. Patienter med behov av ekokardiografi valdes slumpmässigt ut för antingen undersökning med robot eller för traditionell remiss till regionsjukhuset. Den totala processtiden för en patient förkortades avsevärt med distansundersökning. Patienterna är överväldigande positiva till att bli undersökta med robot och att slippa resa. Samtalet direkt efter undersökningen mellan patient, läkare, kardiolog och sonograf tillsammans är suveränt. Information delas mellan alla parter och frågor kan besvaras direkt.

Medirob Tele

Vi erbjuder ett komplett system för telemedicin och avancerade ultraljudsundersökningar. Medirob Tele gör det möjligt för varje vårdenhet att erbjuda sina patienter ekokardiografi genom undersökningar på distans. Medirob Tele använder samma robotteknik som Medirob Ergo.

När Medirob används inom telemedicin, kan patienten och sonografen se varandra med hjälp av kameror. Samtalet blir naturligt tack vare ljud med hög kvalitet och klarhet. Flera styrbara kameror låter sonografen se patienten från flera vinklar samtidigt vilket för det enkelt att placera transducern. Ultraljudsutrustningen fjärrstyrs av sonografen. Sonografen kan se ultraljudsbilden i realtid i full upplösning med full rörlighet och hög kvalitet. En sköterksa finns alltid med vid undersökningen för att hjälpa patienten och assistera med EKG etc.

Egenskaper Medirob Tele

Fjärrstyrt ultraljud

En viktigt del av distansundersökningen är ultraljudsapparaten, som förstås finns där patienten är. Sonografen måste kunna fjärrstyra den och se ultraljudsbilden. Bildkvaliteten ska vara likvärdig med att ha den bredvid sig. Det krävs mycket låg fördröjning för att få en positiv användarupplevelse. Vi vill inte göra några förändringar i ultraljudsapparaten.

Typiska KVM-system och programvaror för fjärrstyrning är inga bra alternativ. Vi har testat många av dem. Vår lösning för fjärrstyrning är skräddarsydd för de speciella och stränga krav som telemedicin ställer.

Egenskaper

  • Ultraljudsapparaten 100% original. Ingen extra programvara
  • Stöder alla bildskärmsutgångar (HDMI, DVI, dP, Analog).
  • Full upplösning med hög bildkvalitet. Visuellt identisk med originalet.
  • Full rörlighet med 30 bilder per sekund.
  • Låg fördröjning ger bra återkoppling (under 200 ms).
  • Lågt krav på bandbredd.
  • Full fjärrstyrning av tangentbord och mus.
  • Full fjärrstyrning av alla specialfunktioner*.

* Beror på tillverkarens villighet att tillhandahålla information. Fullt stöd för Terason.